Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract-cadru de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie


Contract de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie
nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .
Incheiat in Agentia......................./ la distanta.....


Societatea comercială VELMAR DREAMS SRL, cu sediul în Pitesti, Strada Aleea Ion Trivale, nr. 4, jud. Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J03/1846/2005, Cod unic de înregistrare RO18039291, capital social 39.000,00 Ron, IBAN: RO47BTRL00301202W47130XX (RON); RO22BTRL00304202W47130XX (EUR), deschise la Banca Transilvania,   titulară a Licenţei de turism nr. 920, Brevet: 11082, Tel./Fax: 0348807093, Mobil: 0771616368, E-mail: info@romanian-adventures.ro, Web: www.romanian-adventures.ro,  reprezentată prin Valeriu – Claudiu Stefan  în calitate de General Manager, Agentie Intermediara, denumita in continuare AGENTIE in calitate de Mandatar al Agentiei Organizatoare HELLO HOLIDAYS, societatea SC HELLO HOLIDAYS SRL cu sediul în municipiul București, Piaţa Romană, nr. 9, scara E, etaj 1, ap. 2, sector 1, cod poștal 10372, CUI RO29347254, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/13629/2011, cod IBAN : RO63BTRL04101202124881XX (RON), RO12BTRL04104202124881XX (EURO) deschis la BANCA TRANSILVANIA – Piața Romană, titulară a Licenței de turism nr. 587 din 15.01.2019, prin administrator BALAIBAN ELENA-MADALINA,
şi 
Calatorul/reprezentantul calatorului, Dl./Dna...., domiciliat/domiciliată în .., identificat cu ..., seria ..., nr. ..., emisa de ... la data de ..., tel.:..., email: …………………..,denumit Calator sau Beneficiar al serviciilor de calatorie,

Calatori participanti la excursie: ……………………………………
Au convenit la încheierea prezentului contract:

Definitii.
1. pachet de servicii turistice - combinatia prestabilita a cel putin doua tipuri diferite de servicii de calatorie destinate aceleiasi calatorii sau vacante, cu respectare conditiilor prevazute de art. 3 pct. 12 din O.G. nr. 2 / 2018.
2. agentie de turism organizatoare – unitate specializata a operatorului economic, detinator al unei licente de turism valabile, emisa in conditiile legii, care poate desfasura activitatea de organizare, respectiv activitatea prin care combina si vinde sau ofera spre vanzare pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant sau impreuna cu un alt comerciant, sau activitatea comerciantului care transmite datele calatorului unui alt comerciant in conformitate cu pct. 12 lit. b pct. V.
3. agentie de turism intermediara - unitate specializata a operatorului economic, detinator al unei licente de turism valabile, emisa in conditiile legii, care poate desfasura activitatea de intermediere, respective activitatea prin care agentia, alta decat agentia organizatoare, vinde sau ofera spre vanzare, in calitate de intermediar, pachete combinate de catre o agentie de turism organizatoare.
4. calator – orice persoana care doreste sa incheie un contract sau care are dreptul sa calatoreasca pe baza unui contract incheiat in conditiile OG nr. 2/2018.
5. circumstante inevitabile si extraordinare – o situatie care nu poate fi controlata de partea care invoca o astfel de situatie si ale carei consecinte nu ar fi putut fi prevazute si evitate chiar daca s-ar fi luat toate masurile rezonabile.
6. contract  privind pachetul de servicii de calatorie  -  contractul ce are ca obiect un pachet in ansamblul sau sau, in cazul in care pachetul este executat in temeiul unor contracte separate, toate contractele aplicabile serviciilor de calatorie cuprinse in pachet.

I. Obiectul contractului 
1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea către călător efectuată de Agenția intermediară, în numele și pentru Agentia Organizatoare, a pachetului de servicii de calatorie ce se regaseste in ofertele publicate in sistemele de rezervari on-line si/sau in oferte care constituie parti-integrante la prezentul contract, si care este înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie. 
2. Pachetul de servicii este vandut de VELMAR DREAMS SRL SRL in calitate de agentie intermediara, în numele si pentru agentia organizatoare SC HELLO HOLIDAYS SRL cu sediul în municipiul București, Piaţa Romană, nr. 9, scara E, etaj 1, ap. 2, sector 1, cod poștal 10372, CUI RO29347254, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/13629/2011, cod IBAN : RO63BTRL04101202124881XX (RON), RO12BTRL04104202124881XX (EURO) deschis la BANCA TRANSILVANIA – Piața Romană.
3. Contractul produce efecte :
a) incepand cu data semnarii sale de catre calator, in cazul serviciilor confirmate in momentul solicitarii;
b) incepand cu data la care serviciile solicitate de catre calator au fost confirmate de catre agentie, respectiv calatorul ia cunostinta despre serviciile care i-au fost confirmate si pe care le accepta, in scris sau pe email. In cazul in care continutul cererii de rezervare difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termen de 15 de zile calendaristice de la data solicitarii rezervarii, calatorul poate considera ca pachetul de servicii turistice nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite, fara a fi insa in masura a solicita despagubiri. Este responsabilitatea calatorului de a se informa prin orice mijloace (telefon, email, personal la sediul agentiei), daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat in termen de 15 de zile si de a se prezenta la sediul agentiei intermediare pentru semnarea contractului sau transmiterea acestuia semnat prin email.
c) prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice;

4. Calatorul isi insuseste prezenta clauza si declara ca a fost informat ca trebuie sa consulte http://www.mae.ro/travel-alerts pentru a beneficia de informatii privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori cu privire la care exista alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari.
II. Preţul contractului 
1. Preţul total al pachetului de servicii turistice este de ............ si include costul serviciilor de calatorie efective, comisionul Agenţiei și TVA. 
2. Pretul nu cuprinde costurile care nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitățile de încetare, care urmează să fie stabilite atunci când este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract și a legislației aplicabile.
3. Pentru serviciile de calatorie contractate in regim special (de exemplu: early booking, last minute, oferta speciala), reducerea este inclusa in pachet, iar procentul de reducere se aplica numai serviciilor de cazare. In cazul in care calatorul solicita modificarea contractului se va anula rezervarea cu penalizarile prevazute in cuprinsul prezentului contract si oferta va fi refacuta la pretul si conditiile din momentul reinscrierii.                                       
4. Nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip special (de exemplu: early booking, last minute, oferta speciala), determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.
5. Calatorul poate achita contravaloarea pachetului de servicii turistice achizitionate de la Agentie, intr-una dintre modalitatile urmatoare:
- in numerar,  prin depunere la ghiseul bancii in conturile Agentiei organizatoare,
- in numerar, la sediul Agentiei 
- prin transfer bancar in contul Agentiei organizatoare indicat in factura fiscala
Fiecare parte isi asuma, fara vreo pretentie imputabila celeilalte parti, comisioanele si spezele bancare practicare de catre institutia bancara cu care a ales sa colaboreze.
6. Pretul pachetului de servicii de calatorie poate fi marit ca o consecinţă directă a schimbărilor legate de cel puţin unul dintre următoarele aspecte:
a) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie;
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
7. In situatia cresterii pretului pachetului de servicii de calatorie agenţia organizatoare, prin intermediul Agentiei, va trimite călătorului o notificare clară şi inteligibilă privind această creştere, însoţită de o justificare a creşterii respective şi de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.
8. Călătorul are dreptul la o reducere de preţ care corespunde unei scăderi a costurilor mai sus mentionate.
9. În cazul unei reduceri de preţ, agenţia organizatoare are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, agenţia organizatoare va prezenta dovezi ale cheltuielilor administrative respective.
III. Modalităţi de plată: 
1. La încheierea contractului se percepe un avans de minim ....% din preţul stabilit sau, după caz, se va efectua plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de calatorie. 
2. Plata diferentei se va face conform termenelor inscrise in factura fiscala, oferta turistica/informatiile precontractuale anexate prezentului contract.
3. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.
4. In cazul nerespectarii termenelor de plata mentionate in factura fiscala Agentia/ Agentia Organizatoare are dreptul de a anula rezervarea. Calatorul declara ca a luat cunostinta de prevederile prezentei clauze, cu al carui continut este de acord.
5. Plata pachetului de servicii de calatorie externe poate fi efectua într-o singură monedă, in valuta sau în RON, la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga comisionul de risc valutar in cuantum de 2%.
6. Plata pachetului de servicii de calatorie interne se poate efectua si cu vouchere sau carduri de vacanta. In aceasta situatie se vor respecta prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In situatia in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere sau carduri de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, sau ii poate oferi calatorului un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.
7. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului contravaloarea voucherelor de vacanta in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca voucherele nu au fost expediate emitentului de vouchere conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.
In situatia in care calatorul efectueaza plata catre agentie prin transfer bancar, acesta va suporta toate costurile bancare.
IV. Drepturile şi obligaţiile Agentiei Organizatoare si ale Agentiei
1. Agentia organizatoare:
- va asigura desfasurarea corespunzatoare a serviciilor turistice ce intra in componenta pachetelor de servicii turistice, 
- va pune la dispozitia calatorului, prin intermediul Agentiei, informatiile ce vizeaza pachetele de servicii turistice,
- va respecta derularea serviciilor turistice prevazute in oferte si/sau in contractul incheiat cu calatorul, prin intermediul Agentiei, in numele si pe seama Agentiei organizatoare. 
2. Agentia organizatoare va anunta Agentia, intr-un termen rezonabil, despre orice modificare adusa pachetului de servicii turistice. 
In situatia in care se vor efectua modificari semnificative ale principalelor caracteristici ale serviciilor de calatorie prevazute la art. 5 alin. 1 lit. a din OG nr. 2/2018, Agentia organizatoare nu va putea indeplini cerintele speciale prevazute la art. 7 alin. 3 lit. a din O.G. nr. 2.2018 sau mareste pretul pachetului de servicii turistice cu mai mult de 8% in conformitate cu art. 11 alin. 2 din O.G. nr. 2/2018, Agentia are obligatia de a informa calatorul despre faptul ca acesta are posibilitatea ca, intr-un termen rezonabil, respectiv in termen de cel mult 48 ore, sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare, cu posibilitatea ca Agentia organizatoare sa ofere un alt pachet de servicii turistice, de o calitate echivalenta sau superiora, iar calatorul sa accepte acest pachet. 
Agentia organizatoare are obligatia de a informa Agentia in mod clar, inteligibil si evidentiat, despre: modificarile mentionate anterior, impactul lor asupra pretului pachetului, obligatia calatorului de a informa in termen de maxim 48 ore decizia sa in privinta acceptarii modificarii propuse sau a incetarii contractului, ori a acceptarii unui alt pachet, consecintele netransmiterii raspunsului de catre calator, informatii despre pachetul de substitutie si pretul acestuia. Agentia are obligatia de a aduce toate aceste informatii la cunostinta calatorului intr-un mod clar, inteligibil si bine evidentiat. In situatia in care Agentia nu va respecta aceasta obligatie sau o va indeplini partial ori necorespunzator va suporta toate consecintele ce decurg din aceasta nerespectare si va raspunde exclusiv si integral fata de calator. Daca modificarile aduse contractului privind pachetele de servicii sunt de natura a scadea calitatea sau costul pachetului, calatorul are dreptul la o reducere a pretului sau la compensarea cu un alt pachet de servicii de calatorie.
In situatia in care calatorul alege incetarea contractului, fara a accepta un alt pachet de servicii turistice, Agentia organizatoare are obligatia de a restitui toate platile efectuate de catre sau in numele calatorului in termen de cel mul 14 zile calendaristice de la data incetarii contractului, fara a se achita alte costuri/penalitati/despagubiri etc..
3. Agentia organizatoare are obligatia de a solutiona cu promptitudine, prin reprezentantii sai, eventualele reclamatii ale calatorilor transmise prin intermediul Agentiei. Agentia trebuie sa informeze calatorul despre faptul ca orice comunicare cu Agentia organizatoare se face efectua prin intermediul Agentiei, oferind toatre datele de contact in acest sens.
4. In situatia in care numarul de persoane inscrise pentru participarea la programul turistic/pachetul de servicii turistice este mai mic decat numarul minim stabilit in programul turistic si/sau in contract, Agentia organizatoare va informa calatorii, prin intermediul Agenției, despre urmatoarele posibilitati: incetarea contractului si rambursarea completa catre calator a platilor efectuate pentru pachetul de servicii de calatorie, fara plata unor despagubiri suplimentare, inlocuirea serviciilor turistice cu alte servicii turistice. Informarea va fi efectuata:
- cu 20 de zile calendaristice inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de 6 zile;
- cu 7 zile calendaristice inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza 2 si 6 zile;
- cu 48 ore inainte de inceperea executarii pachetului in in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile.
Agentia are obligatia de a informa calatorul, fara intarzieri nejustificate, cu privire la aceste modificari. In masura in care Agentia nu va respecta aceasta obligatie de informare a calatorului, va suporta toate consecintele ce decurg din lipsa informarii.
5. In situatia in care Agentia organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, va aduce acest lucru la cunostinta calatorului prin intermediul Agentiei, fara intarziere si inainte de inceperea executarii contractului, rambursand, in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la incetarea contractului, orice sume achitate de catre calator sau in numele acestuia, fara a se achita insa alte costuri/penalitati/despagubiri etc. Agentia are obligatia de a informa calatorul, fara intarzieri nejustificate, cu privire la aceasta situatie. In masura in care Agentia nu va respecta aceasta obligatie de informare a calatorului, va suporta toate consecintele ce decurg din lipsa informarii complete si corecte.
6. Agentia organizatoare raspunde fata de calator in ceea ce priveste buna desfasurare a pachetului de servicii turistice si garanteaza, conform O.G. nr. 2/2018,  executarea acestuia in conditiile in care sumele incasate de Agentie de la calator reprezentand pretul pachetului de servicii de calatorie sunt remise Agentiei organizatoare.
In conditiile O.G. nr. 2/2018 Agentia organizatoare ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei agentiei de turism organizatoare. Garantia este efectiva si acopera costurile previzibile in mod rezonabil. Aceasta se refera la valorile tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor in legatura cu pachetele, tinand cont de perioada scursa intre avansurile platite si platile finale si finalizarea pachetelor, precum si de costurile estimate ale repatrierii in caz de insolventa a agentiei organizatoare. Calatorii beneficiaza de protectia impotriva insolventei agentiei organizatoare indiferent de locul lor de resedinta, de locul de plecare sau de locul in care se efectueaza vanzarea pachetului. Atunci cand executarea pachetului este afectata de insolventa agentiei organizatoare sau cand calatorii se afla in imposibilitatea intoarcerii in tara din motivul nerespectarii de catre agentia organizatoare a obligatiilor contractuale asumate cu acestia si in contractul privind comercializarea pachetului de servicii de calatorie este inclus transportul de pasageri, garantia este disponibila gratuit pentru a asigura repatrierile si, in cazul in care este necesar, plata cazarii inainte de repatriere. Pentru serviciile de calatorie care nu au fost efectuate, rambursarile se acorda fara intarzieri nejustificate, dupa solicitarea calatorului, ce se va adresa prin intermediul Agentiei.
In temeiul Ordinului nr. 1183/2018 al Ministerului Turismului, Agentia organizatoare va efectua raportarea informatiilor privind activitatea de organizare a serviciilor turistice prin transmiterea, in scris, a Declaratiei prevazuta in Anexa nr. 1 a Ordinului.
Agentia raspunde exclusiv pentru: nefurnizarea informatiilor precontractuale sau furnizarea partiala ori eronata a acestora, nefurnizarea modificarilor survenite anterior incheierii contractului sau furnizarea acestora partial ori eronat, dezinformarea sau gresita informare a calatorului privind continutul serviciilor/pachetului de servicii turistice ale Agentiei organizatoare, erori privind datele de identificare ale calatorilor, netransmiterea contractului semnat de calator in sistemele de rezervari on-line al Agentiei organizatoare, nefurnizarea catre calator a informatiilor privind comisioanele, taxele, tarifele practicate de terti-parteneri si/sau terti-furnizori de servicii suplimentare, neincluse in pachet, penalitatile de intarziere ori alte costuri suplimentare sau furnizarea partiala ori eronata a acestor informatii, omisiunea de a remite calatorului un exemplar al contractului, pe suport durabil, erori vizand emiterea facturilor fiscale, chitantelor, efectuarea platilor etc.
7. Agentia organizatoare isi rezerva dreptul de a efectua modificari privind ora sau locul de imbarcare. Aceste modificari pot fi operate din motive independente de Agentia organizatoare, respectiv ca urmare a  modificarilor efectuate de parteneri si/sau ca urmare  a conditiilor meteorologice. Agentia organizatoare va comunica, in cel mai scurt timp posibil, aceste modificari Agentiei, care are obligatia la randul sau de a le comunica de indata calatorilor, sub sanctiunea suportarii de catre Agentie a tuturor consecintelor ce decurg din neinformare ori informarea incompleta si/sau incorecta.
Agentia organizatoare isi rezerva dreptul de a modifica unitatile de cazare mentionate in oferta, avand obligatia de a oferi calatorului cea mai apropiata varianta din locatia respectiva de o calitate echivalenta sau superioara, fara ca modificarea sa aiba consecinte asupra pretului achitat de calator. Agentia organizatoare va putea oferi servicii turistice in compensare, in masura in care calatorul accepta compensarea cu alte servicii turistice si isi exprima acordul in acest sens. Agentia are obligatia de a aduce la cunostinta calatorului aceasta posibilitate de compensare.
8. In situatiile independente de Agentia organizatoare generatoare de cazuri de overbooking, Agentia organizatoare, prin intermediul Agentiei, are obligatia de a oferi calatorilor cea mai apropiata varianta din locatia respectiva de o calitate echivalenta sau superioara, fara ca modificarea sa aiba consecinte asupra pretului achitat de calator, iar, in situatia in care pot fi asigurate doar spatii de categorie inferioara celor contractate Agentia organizatoare  va rambursa diferenta de pret.  Agentia organizatoare va putea oferi servicii turistice in compensare, in masura in care calatorul accepta compensarea cu alte servicii turistice si isi exprima acordul in acest sens. Agentia are obligatia de a aduce la cunostinta calatorului aceasta posibilitate de compensare.
9. In termen de 5 zile lucratoare de la efectuarea platii finale, Agentia va putea descarca din sistemele de rezervare on-line ale Agentiei organizatoare documentele de calatorie in baza carora calatorul poate efectua serviciile turistice achizitionate si le va putea remite calatorului.
10. Agentia Organizatoare furnizeaza calatorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de calatorie care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agentia Organizatoare poate furniza calatorului un bon de comandă, dacă consideră  necesar, fara a constitui insa o obligatie in sarcina sa.
În înțelesul prezentului contract se consideră comunicare făcută în scris inclusiv comunicarea făcută prin poșta electronică (e-mail). Comunicarea se considera a fi efectuata in prima zi lucratoare ce urmeaza zilei in care a fost expediata comunicarea. Călătorul are la dispoziție un termen de 48 de ore pentru a informa Agentia organizatoare cu privire la decizia sa. În cazul lipsei unui răspuns în termenul menționat mai sus, se consideră că turistul a acceptat modificările propuse deAgentia organizatoare și nu mai poate înceta contractul sau solicita vreo despăgubire.
11. Agentia organizatoare nu răspunde si nu ii pot fi imputate in vreo modalitate întarzierile înregistrate în timpul derularii programului turistic din motive care nu ii sunt imputabile ( ex.: întarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale, greva transportatorilor, etc.). 
12. Agentia Organizatoare este raspunzatoare de executarea serviciilor de calatorie incluse in prezentul contract, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează calatorului; 
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agentia Organizatoare, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agentia Organizatoare nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; 
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil. 
13. Agentia are obligaţia să furnizeze în scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: 
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a Agentiei Organizatoare şi/sau a intermediarului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea Agentiei Organizatoare şi/sau a intermediarului; 
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; 
14. Agentia organizatoare, prin intermediul Agentiei, are obligatia să acorde prompt asistenţă adecvata calatorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici Agentia Organizatoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita in special prin:
  (a) furnizarea de informatii corespunzatoareprivindserviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; si 
   (b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. 
 Agentia Organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu va depasi in niciun caz costurile efective suportate de Organizator.
15. Atunci cand o parte semnificativa a serviciilor de calatorie nu poate fi executata, Agentia organizatoare are obligatia sa ofere, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului de servicii de calatorie, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul  in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față de cea inițială.
In cazul in care serviciile alternative propuse sunt de o calitate mai scazuta decat calitatea serviciilor de calatorie contractate prin prezentul contract, Agentia Organizatoare va acorda o reducere adecvata a pretului. Agentia Organizatoare poate propune calatorului prestarea unor servicii suplimentare/alternative in contul reducerii oferite.
Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.
Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.    
Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia Organizatoare asigura repatrierea calatorului cu transport echivalent fara intârzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.
În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar agenția de turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalități de încetare și, după caz, poate să ceară reducerea prețului și/sau despăgubiri.
16. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia Organizatoare.Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decât cele cumparate de la receptia hotelurilor, având in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata.
17. Agentia organizatoare nu este răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanţe inevitabile şi extraordinare.
18. Agentia, actionand in calitate de mandatar al Agentiei organizatoare, are obligatia de a nu modifica continutul si/sau preturile serviciilor turistice sau pachetelor de servicii turistice vândute în numele si pentru Agentia organizatoare.
19. Agentia are obligatia de a incheia cu calatorul contractul de comercializare a serviciilor turistice si/sau pachetelor de servicii turistice in formatul pus la dispozitie de Agentia organizatoare.
Agentia organizatoare isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare si a nu executa contractele incheiate de Agentie, in numele si pe seama sa care nu au fost transmise acesteia in conditiile mentionate in prezentul contract. In aceste situatii rezervarea se considera ca nu a fost efectuata, iar raspunderea fata de calator pentru neexecutarea contractului revine integral si exclusiv Agentiei.
Calatorul declara ca intelege, isi insuseste si accepta, in mod expres, prevederile prezentei clauze contractuale.
20. Agentia se obliga sa informeze corect si complet calatorul, respectiv sa furnizeze, in mod clar, inteligibil si bine evidentiat, informatiile standard prevazute la art. 5 din O.G. nr. 2 / 2018, ale caror prevederi declara ca le cunoaste, le intelege,  si le insuseste. 
21. Agentia are obligatia ca, inainte de incheierea contractului privind pachetul de servicii turistice, sa furnizeze calatorului informatii cu privire la toate modificarile ce vizeaza informatiile precontractuale, dar si cu privire la comisioanele, taxele, tarifele practicate de terti-parteneri si/sau terti-furnizori de servicii suplimentare, neincluse in pachet, penalitatile de incetare sau alte costuri suplimentare,  informare ce trebuie efectuata intr-un mod clar, inteligibil si bine definit. 
In situatia in care Agentia nu va respecta aceaste obligatii si nu va putea face dovada ca a furnizat toate informațiile precontractuale stabilite prin lege, precum si modificarile aduse acestora,  Agentia va suporta toate consecintele ce decurg de aici.
22. Agentia are obligatia de a aduce la cunostinta calatorului faptul ca acesta din urma raspunde pentru toate pagubele pe care le produce pe parcursul desfasurarii pachetelor de servicii turistice si ca aceste pagube sunt in sarcina sa, precum si faptul ca aceste pagube trebuie achitate inainte de incheierea pachetului de servicii. In situatia in care Agentia nu efectueaza aceasta informare a calatorului, va raspunde, in solidar, cu calatorul pentru repararea pagubelor, fara a se putea antrena raspunderea Agentiei organizatoare.
23. Agentia are obligatia de a aduce la cunostinta calatorilor faptul ca unitatile de cazare sunt clasificate de autoritatile abilitate din tara/tarile de destinatie.
24. Pentru aspectele ce au legatura obligatiile Agentiei organizatoare, Agentia are obligatia de a asigura, fara intarzieri nejustificate, contactarea Agentiei organizatoare de catre calator, exclusiv, prin intermediul sau, atat in faza precontractuala, cat si in oricare dintre fazele executarii contractului. Agentia se obliga sa aduca la cunostinta calatorului faptul ca orice comunicare, sesizare, reclamatie etc. se adreseaza Agentiei organizatoare numai prin intermediul Agentiei. 
Agentia va raspunde integral si exclusiv daca nu va transmite Agentiei organizatoare, de indata, fara intarziere, orice comunicare pe care calatorul o adreseaza Agentiei organizatoare, producand astfel intarzieri in transmiterea unui raspuns si rezolvarea situatiei invocate.
Calatorul declara ca intelege, isi insuseste si accepta, in mod expres, prevederile prezentei clauze contractuale.
25.  Agentia are obligatia de a verifica, cu atentie, inainte de efectuarea rezervarilor si incheierea contractului cu calatorii documentele de identificare, dar si tipul actului de identitate ( informand calatorii asupra faptului ca buletinul de identitate nu este acceptat la trecere frontierelor), termenul de valabilitatea al documentelor de calatorie.
26. Agentia se obliga sa aduca la cunostinta calatorului despre posibilitatea si necesitatea incheierii politei de asigurare medicala si/sau politei de asigurare storno si sa ii informeze despre prestatiile neincluse in pachetul de servicii turistice, precum si despre conditiile de calatorie in strainatate, inclusiv conditiile ce trebuie indeplinite pentru calatoriile cu minorii, indicand site-ul MAE in vederea consultarii.
Agentiei ii revine intreaga responsabilitate pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor mentionate anterior. Prejudiciile cauzate calatorilor prin neinformarea sau informare eronata vor fi reparate integral de catre Agentie, acesteia revenindu-i intreaga raspundere.
Calatorul declara ca intelege, isi insuseste si accepta, in mod expres, prevederile prezentei clauze contractuale.

V. Drepturile şi obligaţiile calatorului
1. Călătorul are dreptul la o informare corecta și completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia organizatoare, inclusiv cu privire la tariful acestuia, astfel încat sa nu fie posibile interpretări echivoce. Călătorul declară că a primit, isi insuseste si intelege aceste informații în perioada precontractuală.
2. Călătorul are dreptul să aduca la cunostinta Agentiei organizatoare solicitările sale speciale în perioada precontractuală, urmând a fi incluse în contract, daca sunt acceptate. Nicio cerință specială a călătorului nu se consideră acceptată dacă nu este înscrisă în contract.
3. Renunțarea în totalitate sau în parte la serviciile de călătorie numai a unuia sau a mai multor călători pentru care a fost incheiat un singur contract, nu dă dreptul celorlalti participanti să beneficieze de serviciile la care au renuntat ceilalti ( ex.: utilizarea locului în mijlocul de transport, a camerei la cazare, a meselor, etc, indiferent de natura relatiilor dintre semnatarii contractului(familie, prieteni, colegi, etc).
4. Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică Agenția, cu cel putin 7 zile lucratoare înainte de începerea executării pachetului, pe un suport durabil. 
În acest caz, între calatorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată Agentiei Organizatoare(debitorului cedat) sau Agentiei.
Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
Agenția de turism organizatoare va informa persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile și nu depășesc costurile suportate efectiv de agenția de turism organizatoare ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
Agenția va prezenta persoanei care transferă contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
Serviciile turistice achitate total sau partial cu vouchere/card de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art. 7 alin.1 din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta. 
5. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, calatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18.00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12.00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus sunt în sarcina exclusivă a calatorului. 
6. Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate fi obligat să plătească agenției de turism organizatoare o penalitate de încetare adecvată și justificabilă.
Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii de calatorie contractat. 
7. Prin excepție călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație. În cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie în aceste condiții călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.
8. În situatia în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, costurile generate de renunţării îi revin in exclusivitate. Agentia va da curs cerinţelor calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către calator. 
Dacă calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea de penalităţi, la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract. 
9. Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agentie sau Agentia Organizatoare. 
10. Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de calatorie. În cazul în care calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi. 
11. Calatorul ia cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agentia Organizatoare sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar Agentia Organizatoare nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză. 
12. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către calator a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agentia si Agentia Organizatoare recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina  Agentiei sau Agentiei Organizatoare (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agentia sau Agentia Organizatoare sunt exonerate de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei. 
13. Agentia Organizatoare recomandă calatorului contactarea Agentiei intermediare cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 
14. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de calatori, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
15. Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Calatorul va achita contravaloarea daunelor produse inainte de incheierea calatoriei.
16. Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către calator a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta. 
17. Calatorul are obligatia de a comunica, fara intarzieri nejustificate, orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii serviciului de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, tinand cont de circumstantele cazului.
18. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu prevederile contractuale privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare remediază neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediată;
b) remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anverguraneconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
In situatia de mai sus, in cazul în care agenţia de turism organizatoare nu remediază neconformitatea, calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului sau o despagubire adecvata.
In cazul în care agenţia de turism organizatoare nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit decălător in conformitate cu prevederile OG nr. 2/2018, călătorul poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă agenţia de turism organizatoare refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară oremediere imediată.
19. Calatorul suporta taxele care nu sunt incluse in valoarea pachetului de servicii turistice.
20. Calatorul declara ca intelege, isi insuseste si accepta, in mod expres, prevederile privind drepturile si obligatiile ce ii revin.
21. Calatorul este responsabil pentru corectitudinea datelor transmise catre Agentie (nume/prenume calatori, data de nastere, informatii necesare pentru efectuarea rezervarii de catre agentie ( de exemplu: perioada, destinatie, unitate de cazare, etc.). Ulterior, daca se constata ca informatiile transmise de calator sunt eronate ori incomplete, iar acestea genereaza diferente de pret impuse de modificarea rezervarii (daca este posibil), diferentele de pret vor fi suportate exclusiv de catre calator.  

VI. Obligatia de a acorda asistenta. Reclamaţii, despăgubiri
1. Calatorul va adresa mesaje, cereri sau reclamatii in legatura cu executarea pachetului de servicii turistice, in mod direct, Agentiei, iar aceasta din urma le va transmite Agentiei organizatoare, fara intarzieri nejustificate, aceste mesaje, cereri sau plangeri.
Data la care sunt primite aceste mesaje, cereri sau reclamatii de catre Agentie este considerata data primirii de catre Agentia organizatoare.
Reclamatiile care vizeaza executarea pachetelor de servicii turistice pentru care raspunde Agentia organizatoare, vor fi transmise acesteia in termen de maxim 12 ore de la primire, urmand ca aceasta din urma sa raspunda calatorului, prin intermediul Agentiei, fara intarzieri nejustificate si intr-un termen rezonabil.
In masura in care situatia o va impune, iar calatorul isi va exprima acordul in acest sens, Agentia organizatoare va oferi in compensare servicii turistice sau pachete de servicii turistice.
2. Reclamatiile transmise de calator Agentiei si pentru care aceasta raspunde in mod direct si nemijlocit nu se vor comunica Agentiei organizatoare, Agentiei revenindu-i obligatia de a raspunde la acestea in mod direct. 
3. In nicio situatie Agentia organizatoare nu va raspunde in cazul in care calatorul este nemultumit de modul de rezolvare a reclamatiilor legate de aspecte ce nu vizeaza modalitatea de executare a pachetelor servicii turistice oferite de Agentia organizatoare.  
4. Agentia organizatoare nu va raspunde, in niciun caz, pentru situatiile in care paguba a fost cauzata de producerea unui/unor evenimente acoperite de polita de asigurare medicala sau de asigurarea de calatorie (tip storno), care au fost sau puteau fi incheiate de calator inainte de plecarea in calatorie, Agentia avand obligatia informarii calatorilor despre aceaste polite.
Agentia organizatoare, inclusiv prin intermediul Agentiei, va acorda asistenta adecvata, fara intarzieri nejustificate, calatorului aflat in dificultate, inclusiv in circumstantele prevazute la art. 14 alin. 16 din O.G. nr.2/2018, in special prin:
a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara;
b) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea calatorului in gasirea unor servicii de calatorie alternative.
In cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate, in mod intentionat sau din propria neglijenta, iar activitatile de mai sus presupun costuri efectuate de catre Agentia Organizatoare, pentru aceste activitati se poate percepe un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta. Comisionul nu poate depasi costurile efective suportate de Agentia organizatoare.
5. Calatorul are obligatia de a informa, fara intarzieri nejustificate, Agentia organizatoare, exclusiv prin intermediul Agentiei, in legatură cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu turistic inclus in contractul privind pachetul de servicii turistice. Sesizarile efectuate dupa finalizarea executarii pachetelui de servicii turistice si care vizeaza aspecte legate de derularea la fata locului a pachetului de servicii turistice nu vor fi luate in considerare.
In cazul in care unul din serviciile turistice nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii turistice, Agentia organizatoare remediaza neconformitatea ce ii este imputabila, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediata;
b) remedierea implică cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor turistice afectate.
In cazul in care Agentia organizatoare nu remediaza neconformitatea avand in vedere exceptiile de mai sus, daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia organizatoare va asigura repatrierea calatorului cu transport echivalent, fara intarzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.
In cazul in care neconformitatea afecteaza, in mod substantial, executarea pachetului, iar Agentia organizatoare a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil, calatorul poate alege incetarea contractului privind pachetul de servicii turistice fara plata unei penalitati de incetare sau continuarea cu reducerea pretului si/sau plata de despagubiri ori compensarea cu alte servicii turistice alternative.
Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse intrucat nu sunt comparabile cu cele ce fac obiectul contractului sau reducerea pretului este inadecvata, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri, fara a inceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie. 
Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse atunci cand o parte semnificativa din serviciile turistice nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii turistice doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata. 
Atunci cand o parte semnificativa din serviciile turistice nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii turistice, Agentia organizatoare ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul în care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. 
In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea calatorului astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii turistice din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia organizatoare suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu va depasi trei nopti pentru fiecare călător. 
6. Se vor lua in considerare numai reclamatiile facute in nume personal.
7. Agentia Organizatoare va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract. 
8. Agentia Organizatoare nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agentia si Agentia Organizatoare.
9. DATE DE CONTACT  
 a.  Date de contact Agentie Organizatoare:
    Telefon: 0311300000
    E-mail: solicitari@helloholidays.ro
    b. Date de contact Agentie intermediara / Mandatar:
    Telefon: 0771616368 
    E-mail: info@romanian-adventures.ro 
    c. Date de contact reprezentant local al Agentiei Organizatoare:
    Telefon:  se va comunica in functie de destinatie
    E-mail: se va comunica in functie de destinatie

VII. Renunţări, penalizări.
1. In cazul in care, dupa incheierea contractului cu calatorul, acesta din urma doreste sa anuleze sau sa modifice rezervarea, Agentia va transmite acest aspect in scris Agentiei organizatoare. 
Calatorul poate anula executarea pachetului de servicii turistice, respectiv inceta contractul privind pachetul de servicii turistice in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, insa este obligat sa plateasca Agentiei organizatoare o penalitate de incetare, dupa cum urmeaza:
a) 25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu minim 30 de zile inainte de plecare).
b) 50% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare.
c) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 15- 0 zile inainte de plecare/intrare.
Sunt exceptate programele care au mentionate in oferta conditii speciale de inscriere/ retragere si care se vor aplica cu prioritate.
Pentru pachetele de servicii turistice ce beneficiaza de preturi/tarife speciale ( ex: tip “Early Booking”, “First Minute”, “Last Minute” etc ), penalizarea pentru anulare / modificare este de 100% din contravaloarea pachetului. In situatia modificarii de nume, numar de persoane, tariful rezervarii va fi recalculat la suma intreaga, fara reducerea initiala.
Agentia are obligatia de a aduce la cunostinta calatorilor termenele de anulare de mai sus, revenindu-i responsabilitatea in cazul in nerespectarii acestor termene.
2. Calatorul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii turistice inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. In aceasta situatie calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara.
3. In situatia in care calatorul solicita modificarea datei de plecare, numelui calatorilor insotitori, unitatii de cazare, destinatiei etc., Agentia organizatoare va percepe o penalizare egala cu penalizarea de anulare/incetare, in functie de momentul la care se anunta intentia de incetare. 
Penalizarile vor fi incasate de Agentie in numele si pe seama Agentiei organizatoare si se vor remite acesteia din urma in aceleasi conditii ce se aplica remiterii contravalorii pachetelor de servicii turistice.
4. In cazul in care plata pentru serviciile turistice interne a fost facuta partial sau integral cu vouchere sau carduri de vacanta, penalizarea se va deduce din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic.
5. In situatia in care calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior.  
6. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie al Agentiei Organizatoare, prin intermediul Agentiei,pentru care a achitat avans, insa nu achita diferenta de pret, respectiv ratele aferente, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agentia Organizatoare/Agentia Intermediara are dreptul de a anula rezervarea cu reţinerea penalizărilor corespunzatoare. 
7. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agentia Organizatoare va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale. 
8. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor reţine toate taxele datorate de Organizator prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 
9. Agentia Organizatoare/Agentia Intermediara este exonerata de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de graniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde calatorului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. In aceasta situatie Agentia organizatoare nu va restitui calatorului contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.
10. Penalizările se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie intrucat documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia. 
11. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de calatorie la Agentia Organizatoare/Agentia intermediara la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 
12. Toate sumele, datorate de calator, se vor reţine de către Organizator din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată. 
13. Agentia are obligatia de a informa si de a solicita calatorului sa efectueze plata contravalorii serviciilor turistice, conform termenelor de plata, intr-unul dintre conturile bancare sau printr-una dintre modalitatile mai sus mentionate. 
14. Agentia organizatoare nu va raspunde in niciun fel fata de calatori ori față de Agentie si are dreptul de a anula rezervarea, de a refuza executarea pachetelor de servicii turistice ce fac obiectul contractelor de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate cu calatorii in situatia in care acestia din urma nu au virat integral, conform termenelor de plata, contravaloarea serviciilor turistice catre Agentia organizatoare, calatorii aflati in astfel de situatii fiind in culpa.
De asemenea, prevederile alineatului precedent se vor aplica si in situatia in care Agentia nu a virat, depus sau predat Agentiei organizatoare intreaga contravaloare a pachetelor de servicii turistice, Agentiei revenindu-i intreaga raspundere fata de calatori.
15. Agentia raspunde exclusiv si integral pentru toate informatiile introduse in sistemele de rezervare on-line. Agentia va suporta exclusiv si integral costurile suplimentare generate de corectarea si/sau modificarea informatiilor introduse eronat, daca va fi cazul.
Agentia organizatoare raspunde doar pentru erorile cauzate de defectiunile tehnice din sistemele de rezervare care ii sunt imputabile si, in cazul in care a fost de acord sa autorizeze rezervarea unui pachet sau a serviciilor de calatorie care fac parte din serviciile de calatorie asociate, pentru erorile pe care le-a comis in timpul procesului de rezervare.
Agentia organizatoare si Agentia nu raspund pentru erorile de rezervare imputabile calatorului sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare.
In cazul unor evenimente neprevazute ce vizeaza situatii grave si in cazul in care sunt modificate rezervari deja confirmate, penalizarile aplicate vor fi cele percepute de furnizorii locali de servicii turistice sau cele prevazute in ofertele Agentiei organizatoare.
16. Agentia are obligatia de a mentiona termenele de anulare pentru fiecare pachet de servicii turistice in contractul incheiat cu calatorul.
VIII. Asigurări 
1. Conform prevederilor O.G. nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emisa de Ministerul Turismului, calatorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta in legatura cu pachetele de servicii de calatorie, in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si in legatura cu serviciile de calatorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din O.G. nr. 2/2018, in masura in care Agentia Organizatoare faciliteaza servicii de calatorie asociate, la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A, str Emil Garleanu Nr.11, Bl.A8, Sc.2, Sector 3 Bucuresti, telefon 0213217428 fax 0213202016, email:office@gerroma.ro  .
Polita de Asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organziatoare este:
- Polita de Asigurare Seria IF-i , Nr 2988 privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organzatoare valabila pâna la data de 31.12.2019.
Polita de asigurare este afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.helloholidays.ro .
Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri, asigurarea include repatrierea calatorilor, indiferent daca executarea pachetului este afectata de insolventa Agentiei Organizatoare sau calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de parti.
1.2.  Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garanția prevazută la art. 8.1. include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvența Organizatorului sau călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.
1.3. Valoarea despăgubirii:
1.3.1. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călător în baza prezentului contract, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei Organizatorului.
1.3.2. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri şi călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, din cauza insolvenţei Organizatorului, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta în baza acestui contract, la care se adaugă costul repatrierii.
1.3.3. În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condițiile art. 8.2.:
a) Călătorul nu mai beneficiaza de nicio altă despăgubire de la Asigurator, în situația în care repatrierea intervine ca urmare a nerespectării de către Organizator a obligaţiilor contractuale față de partenerii săi;
b) Călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate şi achitate de acesta în baza prezentului contract, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, în cazul insolvenţei Organizatorului.
1.3.4. Asiguratorul poate propune călătorului o ofertă de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. În situația în care călătorul acceptă oferta propusă, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.
1.4. Condițiile de despăgubire:
1.4.1. Călătorul va anunța imediat Asiguratorul prin telefon sau fax în cazul în care Organizatorul aflat în stare de insolvenţă nu efectuează repatrierea sa.
1.4.2. În cazul în care călătorul solicită de la Organizator rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către Organizator, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire având obligaţia să păstreze documentele justificative, în original.
1.4.3. Călătorul poate solicita Organizatorului aflat în stare de insolvenţă, rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii astfel:
a) în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței Organizatorului, dacă aceasta a survenit ulterior datei încheierii pachetului neexecutat/executat parţial;
b) în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului în situaţia în care declararea insolvenței este anterioară acesteia. 
1.4.4. În situaţia în care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asiguratorului în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.
1.4.5. În situaţia prevăzută la alin. 8.3.2., călătorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.
1.4.6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., după caz, Călătorul notifică în scris Asiguratorul în legătură cu solicitarea adresată Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii.
1.4.7. În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., după caz, călătorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative care cuprind cel puţin următoarele:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;
b) confirmările de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., după caz;
c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitanţe, ordine de plată), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;
d) copiile documentelor de transport şi cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.
1.4.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurator a documentelor justificative de la călător.
1.4.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Organizatorul plăteşte sumele datorate călătorului, acesta restituie Asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

2. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. 
Agentia Organizatoare, prin intermediul Agentiei, recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentie despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, daca agentia ofera acest tip de serviciu.
Agentia Organizatoare/Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei Organizatoare/ Agentiei , deoarece aceasta are doar calitatea de intermediar intre calator si asigurator.
Calatorul/Reprezentantul calatorului declar, pe propria raspundere, ca am primit toate informatiile referitoare la achizitionarea asigurarii medicale de calatorie, a asigurarii Storno, ca am informat toate persoanele inscrise in rezervare despre prevederile acestor asigurari precum si despre toate consecintele legate de neincheierea acestora si optez pentru:
Asigurare Storno (protecție pentru anularea călătoriei /protecție medicală):
Doresc asigurare: □ DA □ NU

Asigurare medicala de calatorie: 
Doresc asigurare: □ DA  □ NU


IX. Forta majora
1. Forta majora este un eveniment extraordinar si extern a carui întindere si durata nu depind de controlul Partii care îl invoca, produs dupa semnarea prezentului Contract si care împiedica executarea obligatiilor asumate de Parti conform acestuia. Nu constituie evenimente de forta majora spre exemplu: reorganizarea sau falimentul uneia dintre Parti, greva, etc.
2. Nici una dintre Partile contractante nu va fi considerata responsabila de neîndeplinirea totala sau partiala sau de îndeplinirea cu întârziere a obligatiilor ce îi revin daca aceasta se datoreaza unei cauze de forta majora.
3. Partea contractanta care invoca un astfel de eveniment este obligata sa anunte în scris cealalta Parte în maximum 1 zi de la data aparitiei cauzei de forta majora. Dovada producerii cauzei de forta majora revine Partii care o invoca într-un termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data aparitiei cauzei de forta majora si se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea competenta, potrivit legii.
4. Neîndeplinirea obligatiei de aducere la cunostinta si de dovedire a cauzei de forta majora în termenul si conditiile stabilite în acest articol face inoperanta cauza exoneratoare de raspundere. Pe durata producerii cauzei de forta majora si ulterior, Partile sunt obligate sa depuna toate diligentele necesare reducerii si înlaturarii efectelor negative produse de eveniment.
X. Alte clauze
1. Prin prezentul contract părțile, de comun acord, convin că despăgubirea care trebuie plătită de Agentia organizatoare, atunci când aceasta este datorată călătorului, nu poate depăși valoarea serviciilor turistice ale cărui beneficiar este acesta.
2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie associate, precum si pentru modificarea unor acte normative.
3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie. 
4. Calatorul declară că Agentia Intermediara, in calitate de mandatar al Agentiei Organizatoare, l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. 
5. Prin semnarea prezentul contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta Agentiei Organizatoare.
6. Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract Agentia Organizatoare i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare/intermediara, pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricând inainte de inceperea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de acord.
XI. Protectia datelor cu caracter personal
1. Calatorul/Turistul autorizeaza Agentia/Agentia organizatoare sa prelucreze datele cu caracter personal in raport cu obligatiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016.
2. . Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal. 
3. . Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. 
Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;
● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestora, 
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016. 
4. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 
5. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:
● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;  
● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;
● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract incheiat între Părți;
● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală  se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

XII. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (”SAL”)
1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care calatorului, in calitate de consumator, i se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le poate avea cu comerciantul, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea pachetului de servicii de calatorie.
Astfel, reclamatiile impotriva Agentiei organizatoare/Agentiei, in calitate de comercianti, sunt prezentate voluntar de catre calator, in calitate de consumator, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial,transparent, rapid si echitabil.
2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din prezentul contract.
3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici -http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.
XIII.         Clauze finale
Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă. În situatia in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabilă părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente. 
Contractului ii sunt aplicabile si va fi interpretat conform legilor din România. 
XIV. Prevederi legislative
Art. 5 alin. 1 lit. a – O.G. nr. 2/2018
(1) Înainte de asumarea de către călător a unui contract privind pachetul de servicii de călătorie sau a oricărei oferte corespunzătoare, agenția de turism organizatoare și agenția de turism intermediară, atunci când pachetul este vândut prin intermediul acesteia, furnizează călătorului informațiile standard prin intermediul formularului din partea A sau B, după caz, din anexa nr. 1, precum și următoarele informații, dacă acestea sunt aplicabile pachetului:
a) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:
(i) destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare și, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse;
(ii) mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, agenția de turism organizatoare și, după caz, agenția de turism intermediară informează călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare și de întoarcere;
(iii) locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din țara de destinație;
(iv) serviciile de masă oferite;
(v) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al pachetului;
(vi) dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup și, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului;
(vii) dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective;
(viii) situația în care călătoria sau vacanța este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, informații precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanței, luând în considerare nevoile călătorului;
b) denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism organizatoare și, dacă este cazul, ale agenției de turism intermediare, precum și numerele de telefon și, după caz, adresele de e-mail ale acestora;
c) prețul total al pachetului, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitățile de încetare și alte costuri suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicație cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare;
d) modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preț care urmează să fie achitate sub formă de avans și calendarul pentru achitarea soldului sau garanțiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de călător;
e) numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul prevăzut la art. 13 alin. (5) lit. a) înainte de începerea executării pachetului până la care este posibilă încetarea contractului, dacă nu se întrunește acest număr;
f) informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize, inclusiv termenele aproximative de obținere a vizelor și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate în țara de destinație;
g) informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalități de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităților de încetare standardizate solicitate de agenția de turism organizatoare, în conformitate cu art. 13 alin. (1) și (2);
h) informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces.
Art. 7 alin. 3 lit. a – O.G. nr. 2/2018
(3) Contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau confirmarea contractului prezintă întregul conținut al acordului care include toate informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și următoarele informații:
a) cerințele speciale ale călătorului pe care agenția de turism organizatoare le-a acceptat.
Anexe:
- Informare precontractuala
- Oferta / Program  
- Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, ambele cu aceeasi valoare juridica, câte un exemplar pentru fiecare parte.
Agentie Organizatoare,     
....................................................................
Prin Mandatar
__________________________________________SRL Reprezentata de (nume, prenume) 
____________________________________________
Funcția______________________________________

Semnătură/Ștampilă __________________________ 
Călător,
Nume și prenume ______________________________________
Semnătură ________________________________________